KOMPETANSE

Vi bistår næringsdrivende innen bygg- og anleggsbransjen, teknologiselskaper, industriforetak, fondsforvaltningsselskap og oljeserviceselskap, elektronikk, IT (hardware og software), tekstil og matproduksjon, IP/patent/ varemerke og restaurantvirksomhet.

Flere av våre klienter driver forretningsvirksomhet rettet mot utlandet. Sammen med våre samarbeidspartnere i Kina, Spania og USA kan vi tilby praktisk og juridisk bistand lokalt.